#НямаДаСпрем

Мар Сото

Страдаща от мигрена

За шанса да посетя семейството си в чужбина

For the chance to visit my family abroad