#НямаДаСпрем

Ангелина Владимирова

В ремисия след лечение на Неходжкинов лимфом

Онкохематологичните заболявания не са наказание. Те са борба, а победата е много удовлетворяваща.