#НямаДаСпрем

Шарлот

Онколог

За шанса да дам на пациентите възможността да имат полза от лечението си без тежките странични ефекти на традиционната химиотерапия.