#НямаДаСпрем

Силвана Лесидренска

Живее с хроничен хепатит В, на дългогодишна антивирусна терапия

За шанса, който ми дава иновацията всеки ден. За шанса да обикалям света и осъществявам мечтите си. За шанса да съм тук и сега.