#НямаДаСпрем

За по-добро бъдеще

Няма да спрем, докато не направим всеки ден добър

Един живот в революционни открития

Няма да спрем, докато не направим всеки ден добър.

Докато болестите не спрат да разделят семейства.

Докато заболявания като диабета вече не контролират живота на хората, а „рак“ вече не е страшна дума.

С над 7 000 нови лекарства в процес на разработка, няма да спрем, докато пред всеки човек, засегнат от болест, не се очертае по-добро бъдеще.