#НямаДаСпрем

ЗАБАВЯМЕ НАЧАЛОТО НА БОЛЕСТТА НА АЛЦХАЙМЕР

ЗА ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ

Болестта на Алцхаймер ще се среща все по-често, ето защо ние няма да спрем, докато не я овладеем

Болестта на Алцхаймер е причина за една от най-големите кризи в общественото здравеопазване в Европа и ние няма да спрем да се борим, докато новите лечения не я овладеят.

Болест на Алцхаймер: Какъв потенциален пробив очакваме?

Съществуващите терапии лекуват само симптомите на болестта на Алцхаймер, за които се смята, че са причинени от натрупването на плаки в мозъка. В момента се разработват нови терапии за ранни или леки форми на заболяването, където симптомите все още не са се проявили. Тези нови терапии имат потенциала да забавят началото и/или прогресирането на болестта на Алцхаймер чрез предотвратяване или дори обръщане на процеса на натрупването на плаки.

Как това ще помогне на пациентите?

Сегашните лечения са ефективни само при някои индивиди и адресират само влошаването на симптомите, осигурявайки временно облекчение за пациентите. Болест-модифициращата терапия предлага потенциално забавяне на началото или прогресията на болестта на Алцхаймер, което позволява на пациентите да живеят самостоятелно за по-дълго време. Тя също така позволява на пациентите да поддържат своите когнитивни способности и личността си по-дълго, което означава повече време със своите приятели и семейството си. Дори краткото забавяне на началото или прогресията на болестта на Алцхаймер се очаква да има голямо въздействие върху качеството на живот на пациентите, техните семейства и лицата, които се грижат за тях.

На колко пациенти може да се помогне?

Днес над 10,5 милиона пациенти в Европа живеят с някаква форма на деменция, като при 60 до 80% от тях тя се проявява като болестта на Алцхаймер. Очаква се този брой да се увеличи почти два пъти през следващите 35 години, поради нарастващото и застаряващо население и до 2050 г. да надвиши 18 милиона. Между 1998 г. и 2014 г. прекратените проучвания за лечения на Алцхаймер надвишават по брой одобрените лекарства с 30 към 1. Това илюстрира високия риск при инвестициите в изследванията на болестта на Алцхаймер. През 2018 г. се очакват нови резултати от клинични изпитвания за лечение на Алцхаймер.

"Болестта на Алцхаймер е една от най-големите обществени здравни кризи в Европа, но новите лечения могат да сложат спирачка на болестта, позволявайки на пациентите да живеят самостоятелно за по-дълго време".

Какво е потенциалното въздействие върху здравните системи в Европа?

Ранното откриване на болестта на Алцхаймер ще има решаващо значение за успеха на болест-модифициращата терапия. Например, достъпът до богати на информация и с голям обем бази данни би позволил прилагането на техники за предиктивен анализ за идентифициране на основните рискови променливи. Ранното откриване може да забави нуждата от специализирани грижи, свързани с тежката болест на Алцхаймер, чиято цена за системите на здравеопазване в ЕС се оценява на приблизително 20 милиарда евро годишно.

Какво вероятно ще трябва да се промени в предоставянето на здравни услуги?

Сътрудничеството между здравните власти и организации и фармацевтичните производители е от решаващо значение за генериране на данни от релната практика за ефекта от иновативните лечения. Присъединяването към инициативи, свързани с дигитализация на здравеопазването, като например  eHealth/ mHealth, ще осигури на здравните системи достъп до надеждни системи за събиране на данни, необходими за генерирането на данни за постигнатите резултати от лечението. В светлината на законите за неприкосновеността на личните данни е необходимо непрекъснато преразглеждане и стандартизиране на националните и международни системи за събиране и разпространение на данни, за да се даде възможност тези данни да бъдат генерирани и споделени за анализ.

Научете повече

Послания

Големите открития се дължат на страстта, ангажираността и отдадеността на хора, екипи и компании, които работят за откриването и разработването на нови лекарства за пациентите.

Прочетете посланията, на експертите които не спират да работят, за да стане светът по-здравословно място.

Вижте всички